loading

КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

CARDSOLUTION

ЗА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

  • Безналично разплащане с отстъпка във всички обекти приложени в списък;
  • Условия на разсрочено плащане при закупуване на горива, стоки и услуги;
  • Прозрачност и лесен контрол върху разходите за даден период посредством справки;
  • Достъп до качествените горива и стоки в мрежата търговски обекти в цялата страна и по всяко време на денонощието;
  • Без ограничение по отношение на количествата заредени горива и броя на заявените карти;
  • Безплатно издаване на картите и обслужване им;
  • Защита от злоупотреби посредством индивидуален ПИН- код нa всяка карта;
ЗАЯВИ СЕГА!

ПРЕДИМСТВА

БЕЗ СКРИТИ УСЛОВИЯ И СИТЕН ШРИФТ!

ЗАЯВИ СЕГА!